بزرگسال ( 12 سال به بالا)
کودک(2 تا 12 سال)
نوزاد(0 تا 2 سال)